معنی کلمه فرش دستباف ابریشم به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به فرش به انگلیسی in اکتبر 13, 2019

معنی کلمه فرش دستباف ابریشم به انگلیسی می شود Handmade silk carpet

Leave a Reply