Blog

قیمت روز فرش منزل

by خرید و فروش فرش in جولای 4, 2019

قیمت فرش دستی و ماشینی

قیمت فرش بستگی به تار و پود و همچنین نخ استفاده شده فرق دارد در منزل اصولا فرش های 2 در 3 و 3 در 4 استفاده می شود.

قیمت فرش برای ما خیلی اولویت دارد تا با بودجه در نظر گرفته فرش مورد نظر را انتخاب کنیم.

امروز قصد داریم قیمت فرش هایی که برای منزلتان قرار است خریداری کنید را برای شما گردآوری کنیم.

قیمت فرش ماشینی

فرش 500 شانه تراکم 1000 50 تا 100
فرش 700 شانه 3*4 1800 تا 3500
فرش 1200 شانه 2*3 1700 تا 4800
فرش 1000 شانه تراکم 3000 1500 تا 3800

Leave a Reply